Säkerhet

Ibland kan man plötsligt hamna i en farlig situation eller nödsituation. Då är det viktigt att kunna handla på rätt sätt. Med de rätta åtgärderna kan du rädda människoliv och begränsa skadorna.

Flest olyckor inträffar i hemmet och under fritiden. Alla behöver lära sig hur man ska handla i en nödsituation. Det lönar sig också att förbereda sig hemma på olyckor av olika slag. Det bästa sättet att undvika olyckor är att förebygga dem.

Vi har alla rätt till ett tryggt liv. Alla har också skyldighet att se till att de inte utsätter sig själv eller någon annan för fara med sin egen verksamhet.

Nödmeddelande per sms

Med hjälp av nöd-sms-tjänsten för hörselskadade kan man skicka ett nödmeddelande per sms till nödcentralen i den egna kretsen. Med nöd-sms får man brandkårens, ambulansens, polisens, socialjourens och sjöräddningens hjälp i brådskande och verkliga nödsituationer.

Skriv följande uppgifter i nödmeddelandet: den exakta gatuadressen och orten för platsen där hjälp behövs, vad som har skett samt namnet på personen som skickar meddelandet.

Nödcentralen bekräftar begäran om hjälp inom cirka en minut med ett svars-sms som innehåller tilläggsfrågor. Det lönar sig att kontrollera om man har rätt nummer, ifall man inte får ett svars-sms från nödcentralen. Om man har rätt nummer kan orsaken vara störningar i sms-trafiken.

Alla nödcentraler i Finland har ett eget GSM-nummer för sms. Nöd-sms kan inte skickas till nödnumret 112. Även om ett nöd-sms skickas till en nödcentral i en annan krets förmedlas informationen vidare till rätt nödcentral.

Kontrollera vilken nödcentralkrets din boendekommun hör till på adressen www.112.fi. Spara GSM-numret till nödcentralen i din krets i din telefon.

För att undvika missbruk publiceras inte GSM-numren för nödmeddelanden offentligt. På adresserna nedan kan du beställa anvisningar för Nödmeddelande per sms och be om GSM-nummer för nödmeddelande.

Finlands Dövas Förbund rf: PB 57, 00401 Helsingfors.
Tel./texttelefon (09) 58031.

Finska Hörselförbundet: Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors.
Texttelefon (09) 58031.JAA
24.01.2020 10:19