Hemvård

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Om du kan bo hemma men inte klarar av alla sysslor kan du få hemvård. Hemvården är avsedd för personer som behöver hjälp till exempel med sin personliga hygien. Hemvård ges främst till seniorer, långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning.

Stadens hemvård erbjuder hemtjänster och hemsjukvård. Personalen kan hjälpa klienterna alla dagar i veckan och vid behov även nattetid.

Hemsjukvård betyder att klienten får sjukvård och rehabilitering hemma hos sig. Hemsjukvård förutsätter en läkarremiss.

Vård- och serviceplan för hemvården

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

För varje klient inom hemvården uppgörs en individuell vård- och serviceplan. I planen antecknas den hemvårdsservice som klienten behöver. I planen antecknas också om klienten får använda privata tjänster och hur mycket familjen och de anhöriga kan hjälpa.

Planen görs upp tillsammans med hemvårdspersonalen, klienten och klientens anhöriga. Vård- och serviceplanen ska granskas med jämna mellanrum.

Klienten kan också få olika stödtjänster inom hemvården, t.ex. hjälp med måltider, butiksärenden, klädtvätt och städning.

Måltiderna ordnas vanligen med hjälp av måltidstjänst, som går ut på att färdiga måltider levereras hem till klienten. Butiksärenden ordnas som butiksservice, vilket innebär att livsmedel hämtas från butiken till klienten. Städhjälp kan klienterna vanligen köpa av privata städföretag.

Hemvård är avgiftsbelagd service. Klientavgiftens storlek beror på mängden tjänster som klienten använder och på klientens inkomster.

Om du behöver hemvårdstjänster, kontakta hemvården i området där du bor. Kontaktinformationen finns på städernas webbplats.

 JAA
16.01.2019 09:44