Teckenspråk

teckenspråk, logo

De här webbsidorna berättar på teckenspråk om olika tjänster i huvudstadsregionens städer. Sidorna är producerade av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla tillsammans med Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Hjälp i vardagen

Kollektivtrafik

Barndagvård och utbildning

Hälsa

Fritid

Miljötjänster

StädernaJAA
21.10.2020 14:26