Ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun asukkaiden vesi- ja jätehuollosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. HSY toimittaa vesijohtoverkoston välityksellä puhdasta vettä asukkaille. Jätevedet poistetaan viemäriverkoston kautta.

HSY hoitaa jätteiden keräyksen ja antaa lajittelua koskevat määräykset. Lisäksi HSY tuottaa seudullista tietoa muun muassa ilmanlaadusta, ilmastonmuutoksesta ja asumisesta.

Näillä sivuilla on perustietoa vesihuollosta, jätteiden lajittelusta ja Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Lisätietoa saat osoitteesta www.hsy.fiJAA
23.10.2020 13:27