Städerna

Det finns fyra städer i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Det högsta beslutfattande organet i en stad är stadsfullmäktige. Fullmäktige beslutar om de viktigaste ekonomiska frågorna i staden och om hur staden organiserar sin förvaltning.

Stadsstyrelsen ansvarar för hur staden leds och utvecklas. Det finns också nämnder, direktioner och stadsdirektörer som deltar i besluten.

På den här webbplatsen berättar vi om beslutsfattandet i en stad och hur du kan påverka besluten i din stad.JAA
24.01.2020 10:13