Hjälp i vardagen

Socialservicen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla hjälper invånare i olika livssituationer. Socialservicen omfattar exempelvis ekonomiskt stöd som beviljas av städerna, bostadsärenden, handikappservice och åldringsvård.

På de här sidorna finns grundläggande information om städernas socialtjänster. Om du behöver råd och hjälp för att klara dig i vardagen, ska du ta kontakt med socialtjänsten i din hemstad.

Det finns en socialombudsman i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Ta kontakt med socialombudsmannen om du är missnöjd med den service du fått inom socialtjänsten eller om du blivit dåligt bemött.JAA
08.08.2022 11:52