Ändringsarbeten i bostaden

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Man kan göra det lättare för en person med svår funktionsnedsättning eller en senior att bo självständigt hemma genom att göra ändringar i bostaden.

Man kan till exempel ta bort trösklar, bredda dörrar, installera stödhandtag och bygga ramper i bostaden.

Innan ändringsarbetena inleds lönar det sig att fråga socialarbetaren i distriktet om det är möjligt att få ersättning för de kostnader som ändringsarbetena medför.

Det är antingen socialbyrån eller hälsovården som avgör om ändringsarbeten är nödvändiga. Vid behov begärs utlåtande av en läkare eller en expert inom byggnadssektorn.

Det finns olika sätt att finansiera ändringsarbetena. Staden ersätter skäliga ändringskostnader i en fast bostad för personer med svår funktionsnedsättning. Seniorer betalar enligt sin egen betalningsförmåga för de ändringsarbeten som staden ordnar i deras bostad.

Om du betalar för ändringsarbetena i din bostad själv, kontrollera hos skattebyrån om du får göra hushållsavdrag för ändringsarbetet.

Städerna godkänner endast sådana ändringsarbeten som är absolut nödvändiga med tanke på klientens skada eller funktionsnedsättning. Om du vill samtidigt låta göra andra ändringar i bostaden, ersätts de inte. Mer information om ändringsarbeten i bostaden får du av socialarbetaren i ditt distrikt.JAA
30.09.2019 08:59