Miljötjänster

Helsingforsregionens miljötjänster HRM sköter vattenförsörjningen och avfallshanteringen för invånarna i huvudstadsregionen. HRM producerar och levererar rent vatten till invånarna. Avloppsvattnet förs bort genom avloppsnätet.

HRM sköter insamlingen av avfall och gör upp regler för avfallssorteringen. Dessutom ger HRM information till exempel om luftkvaliteten, klimatförändringen och boendet.

På den här webbplatsen hittar du information om vattenförsörjning, avfallssortering och Helsingforsregionens miljötjänster. Närmare information finns på adressen www.hsy.fi

 JAA
24.01.2020 10:09