Insamlingsplatser för återvinning

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

HRM tar emot avfall på återvinningsplatserna som finns på olika håll i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt. Återvinningsplatserna är insamlingsplatserna, mottagningsstationerna för avfall som kallas Sortti-stationer, Munkkulla avfallsstation och HRM:s avfallshanteringscentral.

De områdesspecifika insamlingsplatserna finns till exempel i närheten av butiker. Återvinningsplatserna samlar in glas, papper, kartong, batterier och småmetall. Vissa platser tar även emot kläder.

På Sortti-stationerna, Munkkulla avfallsstation och Käringmossens avfallshanteringscentral finns personal, medan insamlingsplatserna är obemannade. Till Sortti-stationerna och Munkkulla avfallsstation kan man föra nyttoavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och blandavfall med personbil, släpvagn, paketbil eller andra lätta transportmedel.

På HRM:s webbplats finns en webbsöktjänst som hjälper dig att hitta den närmaste insamlingsplatsen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Sortti-stationerna, Munkkulla avfallsstation och HRM:s avfallshanteringscentral betjänar vardagar måndag till fredag klockan 7–21. På veckosluten är de stängda med några undantag. Information om dessa öppettider på lördagar finns på HRM:s webbplats.JAA
17.04.2018 09:05