Barndagvård och utbildning

Alternativen för ordnande av dagvård för barn under skolåldern är antingen kommunal dagvård, stöd för privat vård av barn eller stöd för hemvård för barn under tre år. Målet är att erbjuda familjerna möjligheten att välja en dagvårdsplats som passar barnets och familjens behov.

Alla barn har rätt förskoleundervisning innan grundskolan börjar.

Alla barn som bor i Finland och som fyllt sju år ska gå i skola eller på ett annat sätt genomgå grundskolans lärokurs på nio år.

Efter grundskolan söker sig ungdomarna antingen till gymnasiet eller yrkesutbildning. Förutom städerna erbjuder även många privata läroanstalter yrkesutbildning.

Städerna ordnar olika sysselsättningstjänster för invånare som behöver stöd för att bli sysselsatta. Tjänsterna omfattar bland annat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetshandledning, ungdomsverkstäder och service för stödd sysselsättning.

På denna webbplats berättas om dagvård och utbildning som ordnas av städerna.JAA
24.01.2020 10:23