Gymnasieutbildning

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Gymnasierna erbjuder allmänbildande utbildning efter grundskolan. I gymnasiet framskrider studierna enligt ett individuellt studieprogram. I gymnasiet studerar man oftast i tre år. I slutet av studierna avläggs en nationell studentexamen.

I huvudstadsregionen finns såväl gymnasier som ägs av städerna, statliga gymnasier som privata gymnasier. Gymnasierna kan också fokusera på specialuppgifter såsom framställningskonst, musik, idrott eller naturvetenskaper.

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.JAA
13.04.2018 11:58