Yrkesutbildning

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

I yrkesläroanstalter kan man avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Studietiden för en yrkesinriktad grundexamen är oftast tre år. Efter examen kan man börja arbeta eller fortsätta studera vid en högskola.

I studierna betonas inlärning av praktiska kunskaper. I studierna ingår alltid minst 20 studieveckor inlärning i arbetet på arbetsplatser. Yrkesinriktad grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Till studier för yrkesinriktad grundexamen söker man via gemensam ansökan.JAA
13.04.2018 11:59