Barndagvård

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Familjerna kan välja kommunal dagvård, stöd för privat vård av barn eller stöd för hemvård för barn under tre år. Dagvårdsplats söks fyra månader innan dagvård behövs eller genast då behov av dagvård uppstår. Man kan söka dagvårdsplats elektroniskt eller med en blankett. För dagvården uppbärs en avgift som bestäms enligt familjens inkomster och storlek.

För ett hörselskadat barn väljs en lämplig daghemsgrupp tillsammans med föräldrarna. Barnet får alltid en individuell stödplan. Föräldrarna, daghemspersonalen och vid behov experter inom den specialiserade sjukvården deltar i utarbetandet av stödplanen.

Städerna ordnar även klubbverksamhet och öppna daghemstjänster för barn som vårdas hemma.

Kontakta dagvårdsenheten i din hemstad om du behöver dagvård för ditt barn.JAA
21.01.2019 14:14