Förskoleundervisning

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning innan grundskolan börjar. Hörselskadade barn kan genomgå grundskolan enligt förlängd läroplikt och vara berättigade till förskoleundervisning i två år. Anordnaren av förskoleundervisning fattar beslutet om förlängd läroplikt på basis av experters bedömning.

Barnet får en individuell plan för barnets lärande i förskola som utarbetas tillsammans med föräldrarna.

Förskoleundervisning ordnas i daghem eller skolor i cirka fyra timmar om dagen.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla söker man till förskoleundervisningen antingen via en elektronisk tjänst eller med en blankett. Beslutet om förskoleplats skickas skriftligt hem.JAA
21.01.2019 13:42