Grundläggande utbildning

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Alla barn som bor i Finland och som fyllt sju år ska gå i skola eller på ett annat sätt genomgå grundskolans lärokurs på nio år.

En hörselskadad elev kan genomgå grundskolan i en specialklass, integrerad i vanlig undervisning eller i en grundskola för hörselskadade beroende på graden av skadan. Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri. Du får mer information om den grundläggande utbildningen på din hemstads webbplats.JAA
13.04.2018 11:57