Hälsa

Vid vanliga sjukdomar får du hjälp på hälsostationerna. Du får rådgivning och handledning på din hälsostation vardagar klockan 8–16.

Om du behöver akut vård under andra tider ska du gå till jouren. Du kan gå direkt till jouren utan att boka tid.

Var beredd på att det inte finns personal som kan teckenspråk på hälsostationerna. Det vore bra om personer som kommer till hälsostationen har med sig en tolk eller en annan person som kan teckenspråk.

På den här webbplatsen finns information om hälsovårdstjänsterna i huvudstadsregionen.JAA
27.03.2020 09:50