Snabb hjälp

Vid plötsliga sjukdomar hjälper din egen hälsostation dig alla vardagar klockan 8–16.

Om din hälsostation är stängd och du behöver snabb hjälp vid en allvarlig sjukdom ska du gå direkt till jouren.

På jouren får barn och vuxna hjälp vid allvarliga hälsoproblem som svåra bröstsmärtor, förlamningssymptom, riklig blödning, till exempel blodblandad kräkning och stort blödande sår, nyfött barn med feber, stora skador och benbrott, medvetanderubbningar, akut förvirring, plötslig svår huvudvärk, andningssvårigheter, plötslig svår magvärk, svår öronvärk som inte går om med värkmedicin, risk för akut missfall.

Du kan gå till vilken vuxenjour som helst när du behöver brådskande vård. Du hittar information om vårdplatserna på städernas webbplatser.

Var beredd på att det inte finns personal som kan teckenspråk på hälsostationerna och i jouren. Det vore bra om personer som kommer till vårdstället har med sig en tolk eller en annan person som kan teckenspråk.JAA
24.01.2020 10:26