Nödsituationer

Spara GSM-numret för nöd-sms för ditt eget område i din telefon. Skicka nöd-sms:et i brådskande nödsituationer när det föreligger fara för liv eller hälsa.

Nöd-sms kan inte skickas till det allmänna nödnumret 112. GSM-numret för nöd-sms för din egen krets finns i en guide som du kan få till exempel från Finlands Dövas Förbund eller Finska Hörselförbundet.

Nödcentralens jourhavande larmar vid behov en ambulans, polisen eller brandkåren.

För att försäkra sig om att hjälp kommer fram svarar nödcentralens jourhavande på nöd-sms:et genom att skicka en tilläggsfråga till personen som skickat nöd-sms:et. Om man inte mottar en tilläggsfråga och om man har rätt telefonnummer, kan det vara fråga om störningar i sms-trafiken.

Så här larmar du hjälp:

1. Skriv exakt adress i nöd-sms:et, kommunen är obligatorisk.
2. Skriv vad som har hänt.
3. Skriv annan nödvändig information.
4. Skriv namnet på den som meddelar.
5. Skicka ett nöd-sms till GSM-numret för din egen krets.
6. Vänta på tilläggsfrågor.

Slaganfall är en nödsituation

Om du misstänker att en närstående har fått ett slaganfall eller en annan hjärnblödning är det viktigt att agera snabbt. Skicka genast ett nöd-sms till GSM-numret för nöd-sms. Vänta på tilläggsfrågor och instruktioner om vad du ska göra.

Ett slaganfall börjar ofta överraskande. Den som insjuknat känner nödvändigtvis inte igen de första symptomen. Symptomen kan vara hängande mungipa, talstörningar, synstörningar och kraftlöshet eller domningar i armar och ben. Sådana symptom ska undersökas omedelbart även om de skulle gå över.JAA
22.10.2020 14:44