Allvarliga sjukdomar

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Om du har en allvarlig sjukdom får du vård på sjukhus. Du behöver i allmänhet en remiss för att tas in på sjukhus.

En remiss är ett elektroniskt dokument. Läkaren skriver en remiss om han eller hon anser att du behöver mer ingående undersökningar eller vård och behandling av en specialistläkare, d.v.s. specialiserad sjukvård. Med remissen ber läkaren om fortsatt vård för dig på ett sjukhus som lämpar sig för din situation.

Läkaren skickar remissen direkt till sjukhuset. Där bedömer man hur snabbt du behöver få vård. Därefter får du ett brev med en kallelse till sjukhuset.

Information om de sjukhus som ger specialiserad sjukvård till huvudstadsregionens invånare hittar du på adressen www.hus.fi.
JAA
16.12.2019 14:40