Vanliga sjukdomar

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Du får hjälp på hälsostationen vid så kallade vanliga sjukdomar. När du behöver vård för en sjukdom ska du ta kontakta den av stadens hälsostationer som ligger närmast ditt hem.

De flesta hälsostationer är öppna alla vardagar klockan 8–16. Du ska i allmänhet beställa tid på hälsostationen i förväg.

I brådskande fall kan du gå till hälsostationen utan tidsbeställning. Hälsoproblem som kräver akut behandling är till exempel sår, andningssvårigheter och plötsliga svåra smärtor, som bröstsmärtor.

Du hittar kontaktuppgifter och öppettider för din egen hälsostation på stadens webbplats.

På webbplatsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS får du råd om vad du ska göra då ditt barn insjuknar. Du kan också läsa om de vanligaste barnsjukdomarna och olycksfallen. Mer information finns på adressen www.hus.fi

 



JAA
21.10.2019 13:58