Hörselcentrets tjänster för teckenspråkiga

I hörselcentret vid Ögon-öronsjukhusets Öronklinik undersöks och rehabiliteras hörselskadade barn och vuxna. För undersökningar samt vård- och rehabiliteringsbedömning behövs remiss från en läkare. Remiss får man till exempel på rådgivningen eller hälsovårdscentralen. Man behöver inte en ny remiss om man tidigare har fått vård vid hörselcentret.

Vid hörselcentret arbetar förutom öronläkare, hörselforskare och tekniker också specialarbetare. Rehabiliteringshandledare, psykolog, talterapeut och socialarbetare är specialarbetare. Hörselcentrets socialarbetare ger råd om socialskyddsförmåner, till exempel handikappbidrag.

Rehabiliteringshandledaren ger råd och handledning i ärenden relaterade till hörselrehabilitering och tjänster. Rehabiliteringshandledaren kan vid behov besöka klientens hem, studie- eller arbetsplats eller anstalt. I rehabiliteringshandledarens arbete ingår bedömning av behovet av hjälpmedel samt överlämning av hjälpmedel och instruktioner i användning av dem. Rehabiliteringshandledaren utreder tillsammans med klienten vilka larmapparater som behövs för hemmets larmsystem. Hörselcentret kan också överlåta till exempel hörapparater, väckarklockor för döva och babyvakter åt klienterna.

För döva klienter som använder teckenspråk har hörselcentret en rehabiliteringshandledare för döva som kommunicerar på teckenspråk. Klienten måste själv beställa en teckenspråkstolk hos FPA, då klienten ska på de övriga anställdas mottagning på hörselcentret. Hörselcentret beställer en teckenspråkstolk om klienten inte har FPA:s beslut om tolkningstjänst för handikappade personer.

Mer information om hörselcentrets tjänster per e-post: hyks.kuulokeskus[at]hus.fi eller per sms på numret 050 427 9302.JAA
23.01.2020 11:28