Färdtjänst

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Färdtjänst som ordnas av staden kan sökas av personer som har särskilda svårigheter att röra sig på grund av svår funktionsnedsättning och som på grund av skadan eller sjukdomen har betydande svårigheter att använda offentliga färdmedel.

Färdtjänst som ordnas av staden bygger på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Om en svårt funktionshindrad person behöver färdtjänst för arbets- och studieresor, ersätts den mängd resor som behövs för arbetet eller studierna. Dessutom beviljas minst 18 enkelriktade resor i månaden för fritidsaktiviteter.

Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg. Klientens inkomster påverkar inte rätten att få färdtjänst.

Färdtjänst enligt prövning

Seniorer med små inkomster och som har svårt att använda offentliga färdmedel får söka färdtjänst enligt prövning. Denna tjänst bygger på socialvårdslagen.

Då tjänsten beviljas, beaktas sökandens ekonomiska situation och rörelse- och funktionsförmåga. Det finns skillnader i hur många resor de olika städerna beviljar.

Mer information om färdtjänsten får du av stadens socialarbetare.

Färdtjänstkort

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Staden ger färdtjänstens användare ett personligt färdtjänstkort som används för att betala resorna.

Användaren betalar en självkostnadsandel för varje resa. Avgiften är lika stor som den gällande engångsavgiften i kollektivtrafiken. Färdtjänstkortet kan inte användas för att betala resor som ersätts av FPA. Sådana resor är exempelvis resor som anknyter till hälso- och sjukvård.

Mer information om färdtjänsten får du av stadens socialarbetare.JAA
30.09.2019 09:05