Boende

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Att bo i stadens hyresbostäder är populärt eftersom det är både förmånligt och tryggt. Den som uppfyller kraven på bostadsbehov och förmögenhet kan söka hyresbostad hos staden.

Bostadsrätt är ett alternativ till en hyres- eller ägarbostad. Man får en bostadsrättsbostad efter att man ingått bostadsrättsavtal och betalat en bostadsrättsavgift som en del av bostadens anskaffningspris.

Om en person med funktionsnedsättning eller en äldre person inte kan bo självständigt hemma, ordnar staden boendet och de nödvändiga tjänsterna i anslutning till detta för personen.

För personer med utvecklingsstörning erbjuder städerna assisterat och styrt boende eller stödboende. Målet är att de boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Serviceboende för funktionshindrade är avsett för personer med svår funktionsnedsättning. Denna form av boende lämpar sig för dem som behöver hjälp hela tiden, men som inte behöver vårdas på institution.

När en äldre person inte längre klarar av att bo kvar hemma, kan han eller hon flytta till ett servicehem eller åldringshem. Att bo på ett servicehem är tryggt och självständigt. Om en senior behöver vård och tillsyn dygnet runt, flyttar han eller hon till institutionsvård.

Det blir lättare för en person med funktionsnedsättning eller åldring att klara av sysslorna hemma om man gör ändringar i bostaden.JAA
11.04.2018 13:09