Bedömning av seniorers servicebehov

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Bedömning av seniorers servicebehov innebär att man behovet av stöd och service hos en äldre person. Syftet är att säkerställa att äldre får den hjälp de behöver i tid. Samtidigt får klienten information om tjänsterna och handledning i att söka dem.

Varje invånare som har fyllt 75 år har en lagstadgad rätt att få sitt servicebehov bedömt. Bedömningen kan begäras av den 75 år fyllda personen själv, av en anhörig eller av någon annan person som är informerad om situationen.

Vid bedömningen av servicebehovet utreds bland annat om den äldre har behov av hemhjälp, bostadsservice, ändringsarbeten i bostaden, stöd för närståendevård, utkomststöd eller färdtjänst.

Bedömningen görs av stadens social- och hälsovårdspersonal tillsammans med den äldre och hans eller hennes anhöriga. Oftast görs bedömningen hemma hos den äldre.

För att be om en bedömning kontakta social- och hälsovården i din hemstad. Mer information finns på stadens webbplats.JAA
08.08.2022 12:15