Kollektivtrafiken

Helsingforsregionens trafik HRT ansvarar för kollektivtrafiken i kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Till kollektivtrafiken hör bussar, lokaltåg, metron, spårvagnar och färjan till Sveaborg.

HRT planerar tidtabellerna och rutterna för kollektivtrafiken, beslutar om biljetter och biljettpriser, informerar om kollektivtrafiken och marknadsför tjänsterna inom kollektivtrafiken.

HRT vill erbjuda dig ett så attraktivt alternativ till att köra med egen bil som möjligt. Kollektivtrafiken orsakar färre miljöfarliga utsläpp än personbilarna. Den tar också mindre plats på gatorna och vägarna.

På dessa sidor får du information om kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Mer information finns på adressen www.hsl.fiJAA
24.01.2020 10:01