Tidtabeller och rutter

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Helsingforsregionens kollektivtrafik följer två tidtabellsperioder. Vintertidtabellerna gäller från augusti till juni och sommartidtabellerna från juni till augusti.

Tidtabellstjänster på webben

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

I HRT:s reseplanerare www.reittiopas.fi kan du söka tidtabeller och rutter på många olika sätt. På webbplatsen får du också information om undantagsrutter i kollektivtrafiken och ändringar i tidtabeller.

Ruttsökning

I ruttsökningen skriver användaren avgångsplats och destination samt önskad avgångstid eller ankomsttid i sökrutorna. Därefter anger ruttsökningen de bästa förbindelserna inom kollektivtrafiken. Ruttsökningen känner till alla gatuadresser och dessutom hundratals andra platser såsom sjukhus, skolor och köpcenter.

I ruttsökningen för cyklister och fotgängare får du rutter som går längs leder för lätt trafik. Ruttsökningen anger också till exempel höjdskillnader i terrängen längs leden.

Tidtabellsökning och hållplatssökning

I tidtabellsökningen kan du med ett visst linjenummer söka tidtabellen för en viss linje eller med ett hållplatsnamn hållplatstidtabellen för en viss hållplats. I Mina hållplatser-tjänsten kan du spara de hållplatstidtabeller som du behöver mest.

Linjesökning

Med hjälp av linjesökningen kan du söka rutter och hållplatser med hjälp av en karta.

Undantagsinfo

Undantagsinfo-tjänsten ger information om plötsliga avvikande rutter och tidtabeller inom kollektivtrafiken. Du kan beställa undantagsmeddelanden som gäller en viss linje till din e-post.

Tidtabellshäften

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Vintertidtabellerna publiceras som tre separata tidtabellshäften: Tidtabellshäftet för Helsingfors, tidtabellshäftet för Esbo, Grankulla och Kyrkslätt samt tidtabellshäftet för Vanda och Kervo.

Sommartidtabellerna publiceras antingen som ett häfte eller linjevis som separata tidtabeller.

Du får tidtabellshäften och tidtabeller för separata linjer till exempel på bussar och spårvagnar samt i HRT:s serviceställen.

Övriga tidtabellstjänster

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Tidtabeller för bussar, spårvagnar, metron och Sveaborgs färja kan skrivas ut även på HRT:s webbplats www.hsl.fi. Tidtabellerna för närtågen finns på VR:s webbplats www.vr.fi.

I hållplatsernas tidtabeller anges linjernas uppskattade ankomsttider.

 JAA
11.04.2018 13:57