Frivilligt arbete

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Du kan delta i frivilligarbete av olika slag i huvudstadsregionen. Som frivillig kan du hjälpa andra människor. Det mår du själv bra av!

Du kan delta i frivilligarbete då och då eller engagera dig för en längre tid. För frivilligarbete betalas ingen lön eller annan ersättning.JAA
30.09.2019 09:15