Medborgar- och arbetarinstitut

Gå till den här texten på finskt teckenspråk

Medborgar- och arbetarinstituten i huvudstadsregionen erbjuder möjligheter att studera och syssla med konst- och färdighetsämnen, språk, motion, informationsteknik och samhälleliga ämnen. Instituten ordnar kurser på många olika ställen i huvudstadsregionen. Kurserna är ofta på kvällarna, men det finns också kurser dagtid.

Deltagarna antas till kurserna i den ordning de anmält sig. Du kan söka lediga studieplatser i medborgar- och arbetarinstituten på webbadressen www.ilmonet.fi. Du kan anmäla dig till kurserna antingen på institutens verksamhetsställen eller via webbtjänsten Ilmonet.

Dövas folkhögskola i Helsingfors är en teckenspråkig läroanstalt. Skolans mål är att stödja teckenspråkigas utveckling mot en stark teckenspråkig identitet samt att främja kunskaperna i teckenspråk och kunskapen om teckenspråkiga hos hörande. Mer information om kurserna får du på Dövas folkhögskolas webbplats.JAA
13.04.2018 12:25