Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan millään muulla tavalla. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään, voiko hakija saada muita tuloja tai sosiaaliturvan etuuksia.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti hakulomakkeella oman asuinkaupungin sosiaalitoimistosta.

Toimeentulotukipäätökseen voi hakea muutosta

Jos hakija on tyytymätön sosiaalitoimiston tekemään toimeentulotukipäätökseen, hän voi hakea siihen muutosta. Muutosta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella kahden viikon kuluessa kirjallisen päätöksen saamisesta.

Kela: Toimeentulotuki viittomakielelläJAA
21.04.2022 08:58