Henkilökohtainen apu


Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista.

Kaupunki järjestää henkilökohtaista apua päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten sen verran, kuin henkilö välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutukseen myönnetään apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaista apua voi hakea kaupungin sosiaaliviranomaisilta. Edellytyksenä on, että henkilö pystyy itse määrittelemään, millaista apua hän tarvitsee ja miten apu toteutetaan. Hakemusta varten tarvitaan lääkärintodistus.

Jos henkilö tarvitsee apua pääasiassa hoitoon tai valvontaan, apu järjestetään yleensä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Henkilökohtainen apu järjestetään joko niin, että vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan tai hän voi ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä. Hän voi käyttää myös kaupungin järjestämää tai hankkimaa apua.

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle ilmaista.  Jos tarvitset henkilökohtaista apua, ota yhteyttä asuinkuntasi sosiaalityöntekijään.JAA
31.03.2022 14:51