Kotihoito

Kotihoito tukee ihmisiä, jotka eivät selviydy omassa kodissaan itsenäisesti. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa. Kotihoito on suunnattu pääasiassa vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille.

Kaupungin kotihoito tarjoaa kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa. Työntekijät voivat auttaa asiakkaita kaikkina viikonpäivinä. Apua saa tarvittaessa myös yöaikaan.

Kotisairaanhoitoa varten asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Kotisairaanhoito on sairaanhoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotona.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma

Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään ne kotihoidon palvelut, joita asiakas tarvitsee. Suunnitelmassa selvitetään myös, voiko asiakas käyttää yksityisiä palveluja ja minkä verran omaiset ja läheiset voivat auttaa.

Suunnitelman tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä asiakkaan ja asiakkaan omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia kotihoidon tukipalveluja. Tukipalveluja voi saada esimerkiksi ruokailuun, kaupassa käyntiin, pyykinpesuun ja siivoukseen.

Ruokailu järjestetään yleensä ateriapalveluna. Ateriapalvelu tuo asiakkaalle kotiin valmiin ruoan. Kauppa-asiat hoidetaan kauppapalveluna, joka tuo asiakkaalle kaupasta ruokatarvikkeita. Siivousapua asiakkaat voivat yleensä ostaa yksityisiltä siivousyrityksiltä.

Kotihoito on maksullista palvelua. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat palvelujen määrä ja asiakkaan tulot.

Jos tarvitset kotihoidon palveluja, ota yhteys oman asuinalueesi kotihoitoon. Yhteystiedot löytyvät kaupunkien verkkosivuilta.

 JAA
04.04.2022 14:53