Taloudellinen tuki

Kaupungin tarjoamaa taloudellista tukea ovat muun muassa toimeentulotuki ja omaishoidon tuki.

Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloaan millään muulla tavalla.

Omaishoidon tukea voi saada omainen, joka hoitaa kotona vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä. Omaishoidon tuki on palkkio hoitotyöstä.

Palvelusetelillä voi ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kaupungin kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä ostettu palvelu on vaihtoehto kaupungin tuottamalle palvelulle.

Kaupungin talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat kasvaa.
JAA
21.04.2022 08:56