Kuljetuspalvelut

Kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua voi hakea jos on vaikeavammaisuuden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jos ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kaupungin järjestämä kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulakiin.

Jos vaikeavammainen henkilö tarvitsee kuljetuspalveluja työ- tai opiskelumatkoihin, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä. Yhdensuuntaisia vapaa-ajanmatkoja saa vähintään 18 kuukaudessa.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Tulot eivät vaikuta kuljetuspalvelun saamiseen.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä liikkumis- ja toimintakyky. Kaupunkien myöntämien matkojen määrissä on eroja.

Kuljetuspalvelusta saat tietoa kaupunkien sosiaalityöntekijöiltä.

Kuljetuspalvelukortti

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat kaupungilta henkilökohtaisen kuljetuspalvelukortin, jolla matkat maksetaan.

Kuljetuspalvelujen käyttäjä maksaa matkasta omavastuuosuuden. Se on samansuuruinen kuin voimassa oleva joukkoliikenteen kertamaksu. Kuljetuspalvelukortilla ei voi maksaa matkoja, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät matkat.

Kuljetuspalvelusta saat tietoa kaupunkien sosiaalityöntekijöiltä.JAA
04.04.2022 14:55