Asuminen

Asuminen kaupunkien omistamissa vuokra-asunnoissa on edullisuutensa ja turvallisuutensa takia suosittu asumismuoto. Kaupungin vuokra-asuntoa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät asunnon tarvetta ja varallisuutta koskevat edellytykset.

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle tai omistamiselle. Asumisoikeusasuntoon pääsee, kun on tehnyt asumisoikeussopimuksen ja maksanut asumisoikeusmaksuna osan asunnon hankintahinnasta.

Jos vammainen tai ikääntynyt henkilö ei pysty asumaan itsenäisesti kotona, kaupunki järjestää hänelle asumisen ja siihen liittyvät välttämättömät palvelut.

Kehitysvammaisille henkilöille kaupunki tarjoaa autettua ja ohjattua asumista tai tuettua asumista. Tavoitteena on, että asukkaat voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Vammaisten palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille ihmisille. Vammaisten palveluasuminen sopii niille, jotka tarvitset jatkuvasti toisen henkilön apua, mutta eivät ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Kun vanhus ei enää pysty asumaan kotona, hän voi muuttaa palvelutaloon tai vanhainkotiin. Palvelutalossa asuminen on turvallista ja omatoimista. Jos vanhus tarvitsee jatkuvasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, hänet siirretään vanhainkotiin tai muuhun laitoshoitoon.

Asunnon muutostöillä voidaan helpottaa vaikeavammaisen tai iäkkään henkilön omatoimista selviytymistä kotona.
JAA
31.03.2022 13:10