Vanhusten palveluasuminen

Kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palvelujen avulla, hakeudutaan yleensä palveluasuntoon.

Vanhuksille tarkoitettuja palveluasuntoja on yksityisissä palvelutaloissa ja kaupunkien omissa palvelutaloissa. Henkilökunta on palvelutaloissa paikalla yleensä sekä päivällä että illalla.

Tavoitteena on, että asuminen on turvallista ja mahdollisimman omatoimista. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään kaikki apu, jota asiakas tarvitsee.

Palveluasunnossa asuva ikäihminen voi saada apua esimerkiksi ruokahuoltoon, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien hoitoon, siivoamiseen, pyykinpesuun, virkistystoimintaan tai asiointiin.

Asukkaalta peritään palveluasumisesta vuokraa, perusmaksua ja ateriamaksua sekä mahdollisesti turvapuhelinmaksua tai maksua henkilökohtaisista palveluista. Palveluasumisen maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.JAA
31.03.2022 13:51