Vanhusten laitoshoito

Kun ikääntynyt henkilö ei enää selviä jokapäiväisestä elämästään kotona tai palveluasunnossa, hänet siirretään laitoshoitoon. Laitoshoidossa olevat henkilöt tarvitsevat jatkuvasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.

Laitoshoitoa annetaan kaupunkien vanhainkodeissa ja hoivakodeissa sekä yksityisissä hoitokodeissa. Vanhainkodeissa ja hoivakodeissa on paikalla henkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Kotona asuva ikäihminen pääsee lyhytaikaiseen laitoshoitoon esimerkiksi silloin, kun hänen omaishoitajansa on lomalla.

Laitoshoidossa asukas saa apua päivittäisissä toiminnoissa, hoitoa, kuntoutusta ja tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asukkaalta peritään maksu, joka määräytyy maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää asukkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, esimerkiksi lääkkeet.JAA
31.03.2022 14:47