Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle tai omistamiselle. Asumisoikeusasuntoon pääsee, kun on tehnyt asumisoikeussopimuksen ja maksanut asumisoikeusmaksuna osan asunnon hankintahinnasta. Asuminen aikana maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta.

Asuntoa tulee käyttää omana vakituisena asuntona. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi, mutta asumisoikeuden haltija voi myydä asumisoikeuden tai vaihtaa asunnon toiseen. Asunnosta luovuttaessa asumisoikeusmaksun saa takaisin.

Asumisoikeuden hakeminen kaupungilta

Päästäkseen hakemaan asumisoikeusasuntoa, hakija tarvitsee järjestysnumeron kaupungin hakujonoon. Sen saamiseksi hänen tulee jättää hakemus kaupungille. Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostavat yhteisen hakualueen. Järjestysnumero lähetetään hakijalle kirjallisesti tiedoksi, ja se oikeuttaa hakemaan asumisoikeusasuntoa joko Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta.

Asumisoikeuden hakijan on hakemusta jättäessään oltava 18-vuotias. Tulorajoja ei ole asetettu.

Alle 55-vuotiailla hakijaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Tarpeella tarkoitetaan sitä, että hakijalla ei voi olla hakualueella omistusasuntoa, joka vastaa haettavaa asumisoikeusasuntoa. Hänellä ei myöskään voi olla varallisuutta siinä määrin, että hän voisi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemaansa asumisoikeusasuntoa vastaavan oman asunnon peruskorjauksesta tai käyvästä vapaasta hinnasta.

Asumisoikeusasunnon hakeminen talon omistajalta

Asumisoikeusasuntoa haetaan asumisoikeustalojen omistajilta. Asuntoa tarjotaan hakijalle kunnalta saadun järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Kun asunnon hankkiminen tulee ajankohtaiseksi, hakija ilmoittautuu itse kirjallisesti niille talonomistajille, joiden omistamista taloista hän asuntoa hakee. Asuntotoiveet tulee kertoa hakemuksessa.

Kun toivomuksen mukainen asunto vapautuu, talonomistaja esittää kaupungille pienimmän järjestysnumeron omaavaa hakijaa asumisoikeuden saajaksi. Tässä vaiheessa hakijalta pyydetään esityksen liitteeksi verotuspäätöksen erittelyosa ja muut tarvittavat selvitykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, kaupunki hyväksyy hakijan asumisoikeuden saajaksi.

Jos hakija kieltäytyy kolme kertaa hänelle tarjotusta asunnosta, hänen järjestysnumeronsa siirretään viimeiseksi jonossa.

Lisätietoja asumisoikeusasunnoista löydät kaupunkien verkkosivuilta.
JAA
31.03.2022 13:35