Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä helpotetaan vammaisen tai iäkkään henkilön omatoimista selviytymistä kotona.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poistaminen, ovien leventäminen, tukikahvojen asentaminen ja luiskien rakentaminen.

Ennen muutostöiden aloittamista kannattaa tarkistaa oman asuinalueen sosiaalityöntekijältä, voiko asunnon muutostöistä aiheutuvista kuluista saada korvausta.

Muutostöiden tarpeellisuus selvitetään joko sosiaalitoimistossa tai terveydenhuollossa. Tarvittaessa pyydetään lausunto myös lääkäriltä tai rakennusalan asiantuntijalta.

Muutostöiden rahoittamiseen on erilaisia tapoja. Kaupunki korvaa vakituisen asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset vaikeavammaisille henkilöille. Iäkkäät henkilöt maksavat kaupungin järjestämistä muutostöistä maksukykynsä mukaan.

Jos maksat asunnon muutostyöt itse, tarkista verotoimistosta, voitko tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen.

Kaupungit korvaavat asunnon muutostöinä vain vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät muutostyöt. Jos haluat samalla teettää myös muita muutostöitä, niitä ei korvata. Lisätietoja asunnon muutostöistä saat oman asuinalueesi sosiaalityöntekijältä.JAA
31.03.2022 14:48