Vanhusten palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä henkilöllä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi kotihoitoon, asumispalveluihin, asunnon muutostöihin, omaishoidontukeen, toimeentuloturvaan tai kuljetuspalveluun.

Arvioinnin tekevät asuinkaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaistensa kanssa. Arviointi tehdään yleensä ikääntyneen henkilön kotona.

Palvelutarpeen arviointia varten voi ottaa yhteyttä oman asuinkaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisätietoja saa kaupunkien verkkosivuilta.JAA
21.04.2022 09:49