Omaishoidon tuki

Jos vanhus, vammainen tai sairas henkilö tarvitsee hoitoa kotona, häntä hoitava omainen voi saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuki on palkkio hoitotyöstä, ja siitä maksetaan veroa. Tuen suuruus riippuu siitä, kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on.

Ennen tuen myöntämistä perheen tilanne arvioidaan ja hoidettavalle henkilölle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä sovitaan, millaista hoitoa ja palveluja henkilö tarvitsee. Samalla sovitaan, miten hoito järjestetään, kun hoitavalla omaisella on vapaapäivä. Vapaapäivien aikana kotiin tulee toinen hoitaja tai henkilö on hoidossa kodin ulkopuolella.

Omaishoidon tuen maksuluokat löydät alla olevasta tekstistä:

Helsingissä omaishoidon tukea haetaan vammaisten sosiaalityön toimipisteestä. Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

1. maksuluokka: 1833,41 euroa/kk
2. maksuluokka: 846,02 euroa/kk
3. maksuluokka: 466,17 euroa/kkJAA
20.04.2022 15:39