Talous- ja velkaneuvonta

Kaupungin talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun ei pysty maksamaan laskujaan tai velkojaan. Jos tilanne pitkittyy, ongelmat voivat lisääntyä. Esimerkiksi korko- ja perintäkulut voivat kasvaa suuriksi.

Velkaneuvonnassa selvitetään, miten asiakkaan rahatilanne saadaan tasapainoon ja velat järjesteltyä. Velkaneuvojat auttavat ja tukevat päätösten teossa.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat esimerkiksi rahankäytön suunnittelussa, maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä, neuvotteluissa velkojien kanssa tai tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen laatimisessa.

Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Lisätietoja löydät kaupunkien verkkosivuilta.JAA
24.01.2020 14:52