Sairaaloiden sosiaalityöntekijät

Sairaaloissa on sosiaalityöntekijöitä, jotka opastavat potilasta toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sairastuminen ja siitä toipuminen saattavat vaikuttaa potilaan taloudelliseen tilanteeseen. Elämäntilannetta voivat muuttaa sairaalassa olo, pitkäaikainen sairaus tai sairastaminen, joka johtaa pysyviin toimintarajoituksiin.

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä neuvoa taloudelliseen tilanteen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla esimerkiksi sairausajan palkka, työttömyyskorvaus, sairausvakuutuksen päiväraha ja muut korvaukset, eläkeasiat, toimeentulotuki, yksityiset vakuutukset, sairaalan hoitomaksut sekä lapsipotilaiden vanhemmille kuuluvat etuudet.

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä myös kuntoutusmahdollisuuksista, sairauden perusteella myönnettävistä eläkkeistä, oman kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tai yksityisistä hoito- tai palvelukodeista.

Sosiaalityöntekijän vastaanotoista saa tietoa hoitohenkilökunnalta ja sairaalan ilmoitustauluilta.JAA
24.01.2020 12:14