Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet on määritelty laissa. Potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa sairauteensa. Lain mukaan potilaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon.

Potilasasiamies

Potilasasiamies voi avustaa muistutuksen tekemisessä, jos potilas on tyytymätön hoitoon tai kohteluun sairaalassa tai terveysasemalla. Potilasasiamies neuvoo ja tiedottaa myös muuten potilaan oikeuksista.

Potilasasiakirjat

Potilaan hoitoon liittyvät toimenpiteet ja hoidon kulku kirjoitetaan ylös potilasasiakirjoihin. Jotta hyvä hoito voidaan taata, potilasasiakirjojen tietojen tulee olla oikeita ja riittäviä.

Potilas voi pyytää potilasasiakirjat tarkastettavakseen. Jos hän huomaa asiakirjoissa virheitä, hän voi pyytää, että ne korjataan. Jos asiakirjoja ei anneta tarkastettavaksi tai niissä olevia tietoja ei jostain syystä korjata, potilaalla on oikeus saada tämä tieto kirjallisena ja perusteltuna.

Kiireetön hoito

Laki edellyttää, että potilaan on määräajassa saatava kiireetön hoito, jonka lääkäri on määrännyt. Jos potilas on saanut lähetteen erikoissairaanhoitoon, hänelle täytyy ilmoittaa kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeesta tai mahdollisesta tutkimussuunnitelmasta eli milloin ja missä hänet hoidetaan.

Jos lääkäri toteaa, että potilas tarvitsee hoitoa sairaalassa, hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hoito koskee lasten ja nuorten mielenterveyttä, hoitoon on päästävä nopeammin eli kolmessa kuukaudessa.

Kiireettömän hoidon odotusajan pituus vaihtelee sairauden, toimenpiteen ja hoitoyksikön tilanteen mukaan.JAA
24.03.2022 12:59