Työvoiman palvelukeskukset

Työvoiman palvelukeskukset palvelevat asiakkaita, jotka ovat olleet työttömiä pitkään. Palvelukeskukset ovat työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan yhteisiä palvelupisteitä.

Työvoiman palvelukeskus järjestää ohjausta ja neuvontaa, apua työnhakuun, tukea ammatilliseen kehittymiseen, tukea työllistymiseen, kuntoutusta sekä neuvontaa sosiaali- ja työttömyysturva-asioissa.

Palvelukeskuksen asiakkaaksi pääsee lähetteellä. Lähetteen saa työ- ja elinkeinotoimistosta tai kaupunkien sosiaalitoimistoista.JAA
24.05.2022 13:16