Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opintoihinsa erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi vammaisuus, fyysiset sairaudet tai oppimisvaikeudet.

Ammatillista erityisopetusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja kansanopistot.

Opiskelija voi saada opintoihinsa erilaisia tukia ja palveluita. Niitä ovat esimerkiksi tulkkipalvelu, henkilökohtainen avustaja, koulumatkatuki ja apuvälineet.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena ja työvoimapoliittisena koulutuksena.JAA
24.05.2022 13:15