Perusopetus

Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun 9-vuotinen oppimäärä.

Kuulovammainen oppilas voi käydä peruskoulun erityisluokassa, integroituna tavalliseen opetukseen tai kuulovammaisten peruskoulussa vamman asteesta riippuen. Opetus peruskoulussa on maksutonta.

Pitäjänmäen peruskoulun yhteydessä Helsingissä toimii kuulovammaisten opetuksen peruskoulu ja osaamiskeskus. Koulu on erityiskoulu, jossa on sekä huonokuuloisten että viittomakielisten pienryhmäluokkia. Jokaiselle oppilaalle laaditaan vuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Koulun oppilaaksi pääsee erityisen tuen päätöksellä. Helsinkiläiset kuulovammaiset oppilaat ilmoittautuvat lähikouluun, ja tämän jälkeen opetusvirasto osoittaa oppilaalle koulupaikan pedagogisen selvityksen ja asiantuntijalausunnon perusteella. Espoolaiset, vantaalaiset ja kauniaislaiset oppilaat voivat hakeutua kouluun samoin perustein, jos oppilaan kotikunta myöntää maksusitoumuksen koulunkäyntiin. Päätöksen oppilaaksi otosta tekee koulun rehtori.

Lisätietoja perusopetuksesta saat asuinkaupunkisi verkkosivuilta.JAA
28.04.2022 10:25