Päivähoito

Perheet voivat valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Päivähoitoon haetaan neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta tai heti, kun hoidon tarve on tiedossa. Päivähoitoon voi hakea sähköisesti tai lomakkeella. Päivähoidosta peritään perheen tulojen ja koon mukaan määräytyvä maksu.

Kuulovammaiselle lapselle valitaan sopiva päiväkotiryhmä yhdessä vanhempien kanssa. Lapselle laaditaan aina henkilökohtainen tukisuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat vanhemmat, päivähoidon henkilökunta ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon asiantuntijat.

Kaupungit järjestävät myös kerhotoimintaa ja avoimen päiväkodin palveluja niille lapsille, joita hoidetaan kotona.

Jos tarvitset lapsellesi päivähoitoa, ota yhteyttä kotikaupunkisi päivähoitoyksikköön.




JAA
21.04.2022 10:11