Osallistuminen ja vaikuttaminen

Äänestä vaaleissa

Kaupungin päätöksiin voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Vaalit ovat joka neljäs vuosi. Kunnallisvaaleissa valitaan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Lähetä palautetta

Kaupungin asioista voi lähettää palautetta tai mielipiteitä ja tehdä aloitteita tai ehdotuksia. Palautetta voi lähettää kaupungin internet-sivuilla olevilla palautelomakkeilla tai kirjeitse.

Kysy ja keskustele

Voit myös kysyä ja keskustella kaupungin asioista kaupungin internet-sivujen keskustelufoorumeilla, Facebook-sivulla, blogeissa ja kysy–vastaa-palvelujen kautta.

Osallistu asukastilaisuuksiin

Kaupunki järjestää asukastilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille kaupungin asukkaille. Tilaisuuksia järjestetään eri puolilla kaupunkia useita kertoja vuodessa.

Asukastilaisuuksissa kaupungin asukkaat saavat tietoa kaupungin ajankohtaisista asioista ja voivat esittää kysymyksiä.

Asukastilaisuuksissa voidaan keskustella esimerkiksi kaavoituksesta eli siitä, miten jotain maa- tai vesialuetta aiotaan käyttää. Jos asukkaat haluavat tutustua kaupungin virastojen suunnitelmiin, ne ovat yleensä esillä joko kirjastossa tai viraston omissa tiloissa. Suunnitelmista kerrotaan myös kaupungin internet-sivuilla.

Kansalaisjärjestöt

Kaupungin asukas voi vaikuttaa kaupungin toimintaan myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Kaupunginvaltuusto ottaa vastaan kansalaisjärjestöjen lähetystöjä.

Yhteistyöelimet

Kaupungilla, asukkailla ja heitä edustavilla järjestöillä on yhteistyöelimiä. Niissä palvelujen käyttäjät pääsevät osallistumaan palvelujen kehittämiseen. Tällaisia yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, vapaaehtoistyön neuvottelukunta,  koulujen johtokunnat, talotoimikunnat sekä potilasneuvostot.JAA
24.01.2020 11:34