Päivähoito ja koulutus


Alle kouluikäisen lapsen päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoina ovat joko kunnallinen päivähoito, yksityisen hoidon tuki tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuki. Tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus valita lapsen ja perheen tarpeisiin soveltuva päivähoitopaikka.

Jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen peruskoulun alkamista.

Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun 9-vuotinen oppimäärä.

Peruskoulun jälkeen nuoret hakeutuvat joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Ammatillista koulutusta tarjoavat kaupunkien lisäksi monet yksityiset oppilaitokset.

Kaupungit järjestävät erilaisia työllistämispalveluita asukkaille, jotka tarvitsevat työllistymiseensä tukea. Palveluita ovat muun muassa kuntouttava työtoiminta, työhönohjaus, työpajatoiminta ja tuetun työllistymisen palvelu.

Näillä sivuilla kerrotaan kaupunkien järjestämästä päivähoidosta ja koulutuksesta.JAA
21.04.2022 10:02