Omaishoidon tuki

Jos vanhus, vammainen tai sairas henkilö tarvitsee hoitoa kotona, häntä hoitava omainen voi saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuki on palkkio hoitotyöstä, ja siitä maksetaan veroa. Tuen suuruus riippuu siitä, kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on.

Ennen tuen myöntämistä perheen tilanne arvioidaan ja hoidettavalle henkilölle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä sovitaan, millaista hoitoa ja palveluja henkilö tarvitsee. Samalla sovitaan, miten hoito järjestetään, kun hoitavalla omaisella on vapaapäivä. Vapaapäivien aikana kotiin tulee toinen hoitaja tai henkilö on hoidossa kodin ulkopuolella.

Omaishoidon tuen maksuluokat löydät alla olevasta tekstistä:

Helsingissä omaishoidon tukea haetaan vammaisten sosiaalityön toimipisteestä. Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

1. maksuluokka: 1699,00 euroa/kk
2. maksuluokka: 784,00 euroa/kk
3. maksuluokka: 432,00 euroa/kk

Espoossa omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan. Omaishoidon tukea haetaan
• alle 50-vuotiaiden osalta vammaispalvelujen palvelukeskuksesta
• yli 50-vuotiaiden osalta kotihoidon keskitetyistä palveluista.

1. hoitoisuusryhmä 1700,58 euroa/kk
2. hoitoisuusryhmä 785,10 euroa/kk
3. hoitoisuusryhmä 431,73 euroa/kk

Vantaalla omaishoidon tukea haetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhus- ja vammaispalveluista. Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

1. hoitoryhmä 387,49 euroa/kk
2. hoitoryhmä 774,98 euroa/kk
3. hoitoryhmä 1344,94 euroa/kk

Kauniaisissa omaishoidon tukea haetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhus- ja vammaispalveluista. Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

1. maksuluokka 1700,62 euroa/kk
2. maksuluokka 785,11 euroa/kk
3. maksuluokka 431,73 euroa/kk



JAA
24.01.2020 14:49